ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΦΑΙΑ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:45 μμ, στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2). Η Ημερίδα αποσκοπεί στην πληροφόρηση των Ανέργων και των Νέων Επιστημόνων για τη συμμετοχή τους στο έργο και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δράσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της ημερίδας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται ως την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην πράξη με τίτλο: «ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΦΑΙΑ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Περισσότερα...