ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΦΑΙΑ"

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΦΑΙΑ" ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών".

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διεξήχθη από ειδική Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων σύμφωνα με τα κριτήρια Αξιολόγησης Ωφελουμένων. Κατά τη διαδικασία επιλογής βαθμολογήθηκαν όλες οι Αιτήσεις Συμμετοχής και κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι πρώτοι 22 ωφελούμενοι αποτελούν τους Επιλεγέντες, ενώ οι επόμενοι 60 αποτελούν τους Επιλαχόντες και οι επόμενοι 2 αποτελούν τους Απορριφθέντες.

 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της βαθμολογίας τους από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 - 14:00 στο κάτωθι σημείο:

ISON PSYCHOMETRICA

(Γρ. Επικοινωνίας)  Λ. Ριανκούρ 64, Αθήνα

Υπεύθυνη κα.

Τουντοπούλου Μ.

10:00 - 14:00

Τηλέφωνο: 210 6420001

 

Κατεβάστε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων

Κατεβάστε το  Έντυπο Ένστασης