ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΦΑΙΑ"

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΦΑΙΑ" ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών". 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διεξήχθη από ειδική Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων σύμφωνα με τα κριτήρια Αξιολόγησης Ωφελουμένων. Κατά τη διαδικασία επιλογής βαθμολογήθηκαν όλες οι Αιτήσεις Συμμετοχής και κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι πρώτοι 74 ωφελούμενοι αποτελούν τους Επιλεγέντες, ενώ οι επόμενοι 58 αποτελούν τους Επιλαχόντες και οι επόμενοι 45 αποτελούν τους Απορριφθέντες.

 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της βαθμολογίας τους από την Παρασκεύη 6 Ιουνίου 2014 έως και την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 - 14:00 στο κάτωθι σημείο:

ISON PSYCHOMETRICA

(Γρ. Επικοινωνίας)  Λ. Κηφισίας 31, Αθήνα

Υπεύθυνη κα.

Τουντοπούλου

10:00 - 14:00

Τηλέφωνο: 210 6420001

 

Κατεβάστε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων

Κατεβάστε το  Έντυπο Ένστασης

Κατεβάστε το  Δελτίο Τύπου