ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται ως την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην πράξη με τίτλο: «ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες (κάτοικοι των Δήμων Περιστερίου και Χαϊδαρίου) που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι Άνεργοι, (ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία),
  • Είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
  • Είναι Νέοι Επιστήμονες

Στόχος είναι η εργασιακή ένταξη των 74 ωφελουμένων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα μέσω της: α) Σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), β) Σύστασης Νέων Επιχειρήσεων, γ) Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες), δ) Ένταξης σε άλλα προγράμματα και ε) Πρόσληψης σε Επιχειρήσεις της περιοχής.

Πληροφορίες – Κατάθεση Αιτήσεων και Δικαιολογητικών 

1. Δήμος Περιστερίου, Δημοσθένους 11-13, Περιστέρι, ΤΚ 12132, κα Λεοντακιανάκου Ζωή, Τ. 210-5779025

2. Δήμος Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, Χαϊδάρι, ΤΚ 12461, κα Κουμεντάκου Ροζαλία, Τ. 213-2047249

3. ΚΕΚ Z-Invest, Κύπρου 90, Πετρούπολη, ΤΚ 13231, κα Μισιρλή Κυριακή, Τ. 210-5012109

4. Asset Τεχνολογική, Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος, ΤΚ 117 44, κ. Στυλιανός Ανδρεάδης,Τ. 210-9273118

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου για την Παράταση της Πρόσκλησης Συμμετοχής Ωφελουμένων

Κατεβάστε την Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων