ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΦΑΙΑ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους των Δήμων Περιστερίου ή Χαϊδαρίου), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

 • Είναι Άνεργοι,

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,

 • Είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
 • Είναι Νέοι Επιστήμονες

 

Κατεβάστε την Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

 

 

Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων νέων και γυναικών με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με έντεκα δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας (Δράση 1),
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε One Stop Shop (Δράση 2),
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς (Δράση 3),
 • Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Συμπράξεις (Δράση 4),
 • Κατάρτιση των Ωφελουμένων (Δράση 5),
 • Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου (Δράση 6),
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση (Δράση 7),
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Δράση 8),
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες (Δράση 9),
 • Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση (Δράση 10) και
 • Συντονισμό και Διαχείριση της Πράξης (Δράση 11).
 • Στα πλαίσια της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 74 ωφελούμενους, ενώ τα επιμέρους αποτελέσματα του Σχεδίου αναλύονται ως εξής:

Σύνολο ωφελουμένων: 74 ωφελούμενοι

Εκ των οποίων:

q αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 56 ωφελούμενοι

q αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 4 ωφελούμενοι

q αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 9 ωφελούμενοι

q αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 3 ωφελούμενοι

q αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου: 2 ωφελούμενοι

q αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 6 Κοινωνικές Επιχειρήσεις / 56 απασχολούμενοι

q αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 56 θέσεις απασχόλησης

Περιοχή Παρέμβασης

Περιοχές Παρέμβασης είναι του Σχεδίου είναι:

 1. Δήμος Περιστερίου και
 2. Δήμος Χαϊδαρίου

Κλάδοι Παρέμβασης

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, αλλά και σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 1. Τεχνικά επαγγέλματα (Logistics, υψηλή τεχνολογία, πληροφορική)
 2. Πράσινα επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη)
 3. Τουριστικά επαγγέλματα (αθλητικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων)
 4. Επαγγέλματα Εμπορίου και Υπηρεσιών
 5. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

 

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΦΑΙΑ

Η «Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΦΑΙΑ» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

 1. Ψυχομετρική Εταιρεία Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Διοίκησης - ISON PSYCHOMETRICA (Συντονιστής Εταίρος)
 2. Δήμος Περιστερίου
 3. Δήμος Χαϊδαρίου
 4. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Z-Invest
 5. Asset Τεχνολογική

 

Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου Ψυχομετρική Εταιρεία Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Διοίκησης - ISON PSYCHOMETRICA (Λ. Κηφισίας 31 Αθήνα, Τηλ. 210 6420001, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή από τους εταίρους:

Δήμος Περιστερίου

Δημοσθένους 11-13, Περιστέρι, ΤΚ 12132

Λεοντακιανάκου Ζωή

09:30 - 14:00

Τ. 210-5779025

Δήμος Χαϊδαρίου

Στρ. Καραϊσκάκη 138 - Επαύλεως 2 - Φιλοπάππου 23,  Χαϊδάρι,    ΤΚ 124 61

Κουμεντάκου Ροζαλία

09.30-14.00

Τ. 213-2047249

ΚΕΚ Z-Invest

Κύπρου 90, Πετρούπολη, ΤΚ 13231

Μισιρλή Κυριακή

09.30-14.00

Τ. 210-5012109

Asset Τεχνολογική

Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος, ΤΚ 117 44

Στυλιανός Ανδρεάδης

09.30-14.00

Τ. 210-9273118

Μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής έγγραφα:

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα

 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 3. Τίτλος σπουδών

Απλά Φωτοαντίγραφα

 1. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ - ΟΓΑ - ΟΑΕΕ
 2. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας)
 4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
 7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει)

Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
 3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
 4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει την εργασιακή του εμπειρία.

 

Υποβολή Αιτήσεων – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά από την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες 09:30 -14:00, στα παρακάτω σημεία παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής καθώς και να λάβουν πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματά τους:

Δήμος Περιστερίου

Δημοσθένους 11-13, Περιστέρι, ΤΚ 12132

Λεοντακιανάκου Ζωή

09:30 - 14:00

Τ. 210-5779025

Δήμος Χαϊδαρίου

Στρ. Καραϊσκάκη 138 - Επαύλεως 2 - Φιλοπάππου 23,  Χαϊδάρι,    ΤΚ 124 61

Κουμεντάκου Ροζαλία

09.30-14.00

Τ. 213-2047249

ΚΕΚ Z-Invest

Κύπρου 90, Πετρούπολη, ΤΚ 13231

Μισιρλή Κυριακή

09.30-14.00

Τ. 210-5012109

Asset Τεχνολογική

Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος, ΤΚ 117 44

Στυλιανός Ανδρεάδης

09.30-14.00

Τ. 210-9273118

 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.