ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΦΑΙΑ"

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΦΑΙΑ" ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών".

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διεξήχθη από ειδική Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων σύμφωνα με τα κριτήρια Αξιολόγησης Ωφελουμένων. Κατά τη διαδικασία επιλογής βαθμολογήθηκαν όλες οι Αιτήσεις Συμμετοχής και κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι πρώτοι 22 ωφελούμενοι αποτελούν τους Επιλεγέντες, ενώ οι επόμενοι 60 αποτελούν τους Επιλαχόντες και οι επόμενοι 2 αποτελούν τους Απορριφθέντες.

 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της βαθμολογίας τους από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 - 14:00 στο κάτωθι σημείο:

ISON PSYCHOMETRICA

(Γρ. Επικοινωνίας)  Λ. Ριανκούρ 64, Αθήνα

Υπεύθυνη κα.

Τουντοπούλου Μ.

10:00 - 14:00

Τηλέφωνο: 210 6420001

 

Κατεβάστε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων

Κατεβάστε το  Έντυπο Ένστασης

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην πράξη με τίτλο: «ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που συμμετέχουν σε έργα ΤοπΣΑ-ΤοπΕΚΟ

Ξεκινά στις 24 Ιουλίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.

Περισσότερα...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται από τη Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην πράξη με τίτλο: «ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΦΑΙΑ"

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΦΑΙΑ" ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών". 

Περισσότερα...