ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης έχει σχεδιαστεί η σύσταση των παρακάτω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: