ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή Παρέμβασης της Πράξης "ΑΦΑΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" είναι οι Δήμοι Περιστερίου και Χαϊδαρίου.

  Δήμος Περιστερίου                                                               Δήμος Χαϊδαρίου

Dimos Peristeriou     Dimos Chaidariou